Podmínky ochrany osobních údajů


V platnosti od 25. 5. 2018

Firma Matouš Petrus provozující e-shop yApple.cz

Organizace
E-Shop yApple.cz provozuje firma (IČO: 88730166) a osoba Matouš Petrus. E-Shop yApple.cz je dle platných zákonů ČR registrovaný na Úřadu pro ochranu osobních údajů od svého vzniku a dodržuje platná pravidla pro zacházení s osobními údaji.

V rámci firmy má k Vašim osobním datům, které poskytujete při objednávce, přístup pouze majitel e-shopu, Matouš Petrus a žádný další zaměstnanec, ani žádná další osoba třetí strany.

Žádná Vaše data nikdy nebyla a nikdy nebudou předána třetí osobě, vyjma níže uvedených společností, které přímo souvisejí s funkčním provozem obchodu, respektive doručením zásilky.

Vaše data nezpracováváme pro marketingové profilování.

Vaše data jsou uchovávána pro potřeby administrativy, například ověření při vyřízení reklamace. Ze zákona to jsou 2 roky. My si ponecháváme data, s praktickou rezervou pro výmaz, maximálně 3 roky.

Váš účet založený na doméně www.yapple.cz může být kdykoliv na vyžádání smazán.

Technická opatření
Zařízení na kterých jsou použita Vaše data při zpracovávání objednávek jsou zaheslována, chráněna antivirovým programem a samozřejmě provozována na stále aktualizovaném operačním systému.

Přístup k nim má pouze jediná osoba - majitel e-shopu Matouš Petrus. Přístup je zajištěn několika uzamykatelnými dveřmi. Vytištěné dokumenty (např. faktury a opravné daňové doklady) jsou uskladněny v uzamykatelné skříni v uzamykatelné místnosti. Dokumenty s jakýmikoliv osobními údaji jsou skartovány po nezbytné době uchování.

Partneři - Zpracovatelské smlouvy
Z důvodu zajištění dodávky objednávek se soukromá data zákazníků (jméno, adresa a mobilní telefon) dostanou ke společnosti Shoptet, která nám dodává řešení zabezpečeného elektronického obchodu a provozuje ho výhradně na vlastních serverech, a k dopravní společnosti Zásilkovna (Packeta s.r.o) a jejím smluvním dopravcům. Tyto společnosti jsou také povinné dodržovat podmínky GDPR viz níže odkazy na tzv. Zpracovatelské smlouvy, které představují prohlášení společností o nakládání s osobními údaji. yApple.cz figuruje pouze na domácím českém trhu.

Zpracovatelské smlouvy a všeobecné obchodní podmínky partnerů

Shoptet
https://www.shoptet.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

Zásilkovna
https://www.zasilkovna.cz/eshopy/vop

Za účelem analýzy návštěvnosti využíváme služeb Google Analytics a k reklamně Google AdWords
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html
https://www.google.com/about/company/consentstaging.html

Facebook
https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Twitter
https://twitter.com/en/privacy

Online chat používáme od společnosti smartsupp
https://www.smartsupp.com/cs/privacy

Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

https://www.heureka.cz/direct/dokumenty/ochrana-soukromi-na-portalu-heureka-cz.pdf

Seznam
Zboží.cz: https://napoveda.seznam.cz/cz/vop/
Sklik: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele

Glami
https://www.glami.cz/info/podminky/

 

Jaké cookies používáme a proč?

Nezbytné cookies

Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

Analytické a marketingové cookies

Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Konkrétně používáme cookies:

Nezbytné cookies

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontů
NOCHACHE Pomáhá s rychlostí načítání webu
PHPSESSID Slouží k identifikaci přihlášení
previousURL Ukládá předchozí navštívenou stránku
referal Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv
mccid a mceid Interní informace pro zajištění správného chodu stránek
SRV_id Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti
CookiesOK Souhlas s použitím cookies

 

Analytické cookies

Cookies (služba) Účel
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu Podmínky služby Google Analytics
Smartlook a Smartsupp Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu a komunikaci s klienty Podmínky služby Smartlook a Smartsupp

 

Marketingové cookies

Cookies (účel) Účel
Google Adwords Používáme Adwords k cílení reklamy Podmínky služby Google Adwords
Seznam Sklik Používáme Sklik k cílení reklamy Podmínky služby Sklik

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Matouš Petrus IČ 88730166 se sídlem Komunardů 1051/9, praha 7, 170 00 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Komunardů 1051/9, praha 7, 170 00

email: info@yapple.cz

telefon: +420 725 055 553

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Matouš Petrus

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby, které jsou vypsány výše v části Partneři - Zpracovatelské smlouvy.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uzamykatelná skříň v uzamykatelných prostorách.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.